حسابداری بهای تمام شده

cost accounting انتشار مطالب علمی درباره

بهایابی تولید به موقع JIT

سیستم هاي توليد درست به موقع (JIT) و بهايابي پس گرد

 نوآوری های بدیع در مدیریت انبار (موجودی کالا) و روش های تولید، تحول و دگرگونی عمده ای در مدیریت، موجودی کالا و شیوه حسابداری آن را سبب گردیده است. شاید مهمترین این نوآوری ها را بتوان فلسفه تولید درست به موقع (JIT) دانست. هدف سیستم های تولید درست به موقع (JIT) تأمین مواد درست در زمان تولید و تحویل کالاها دقیقا در زمان فروش آنهاست. يك سیستم JIT دارای سه ویژگی مهم زیر است:

‏موجودی های شرکت کاهش می يابد؛ چرا که مواد بجای آنکه در انبار ذخیره شوند، دقیقا در زمان تولید تأمین می شوند. بار ديگر زنجيره ارزش را به خاطر بیاورید، در این زنجیره سعی بر آن بود که فعالیت های فاقد ارزش افزوده را کاهش دهیم. ذخیره کردن و نگهداري موجودی ها در انبار يك فعالیت فاقد ارزش افزوده است. ما با پیاده کردن سیستم JIT می توانیم به میزان قابل ملاحظه ای مقادیر موجودی ها را کاهش دهیم.

در فرآيند تولید باید بازنگری اساسی صورت گيرد، به طوری که بهبود کیفیت و کاهش فعالیت های فاقد ارزش افزوده کانون توجه قرار گیرند. یک سیستم تولید JIT مستلزم این است که فرآیندهایی (مراحلی) که باعث بوجود آمدن واحدهای معیوب می شوند، سریعاً بازنگری و اصلاح شوند؛ زیرا انباری در این سیستم وجود ندارد که واحدهای معیوب جهت انتظار کار مجدد روی آن ها یا اسقاط شدن به آن مکان ارسال گردد.

اصولاً زمان لازم برای تولید یک محصول باید کاهش يابد. این امر به شرکت هایی که از سیستم تولید JIT استفاده می کنند امكان می دهد تا برای پاسخگویی به تقاضای مشتریان خود انعطاف بیشتری نشان دهند، و در این رابطه از مقدار کالای در جريان ساخت خود همواره بکاهند.

هر یک از موارد بالا فواید مالی چندی را نصیب شركت می کند. با کاهش مقادیر موجودی ها، شرکت ها ديگر پول نقد خود را در موجودی ها یا در فضای انباری که موجودی ها در آن نگهداری می شود و ارزش افزوده ای را در بر ندارد حبس نکرده و متحمل مخارج بیهوده ای نظیر انبارداری، بیمه آتش سوزی، و بهره پول (بهای تمام شده سرمایه استقراضی یا مالكانه) نمی شوند. تأکید بر حذف فعالیت های فاقد ارزش افزوده و بهبود فرآيند تولید موجب پایین آمدن بهای تمام شده تولید می شود. همچنین، ریسك مربوط به ناباب شدن موجودی ـ به ویژه در صنعت کامپیوتر و صنایعی که محصولات آن چرخه عمر کوتاهی دارند ـ کاهش می يابد.

‏از دیدگاه نظری، یک سیستم JIT نیاز به موجودی ها را از میان می برد؛ چرا که فرآيند تولید هیچ محصولی آغاز نمی شود مگر آنكه بدانيم آن محصول فوراً به فروش خواهد رفت. سیستم JIT ‏نیازمند عرضه کنندگان مطمئن برای تحویل قطعات با کیفیت مطلوب در زمان مقرر است. در بخش دریچه ای به دنیای واقعی، شما مشاهده خو اهید کرد که ‏اعتصاب کارکنان يکی از عرضه کنندگان قطعات شرکت جنرال موتورز، این شرکت را با چه مشكلاتی روبرو کرد.

‏همچنین معمولاً شرکت هایی که از سیستم JIT استفاده می کنند، همواره سفارش هایی را در نوبت تولید دارند، به این ترتیب جریان تولید آنها بی وقفه و پیوسته برقرار می باشد. چنانچه شرکتی به علت عدم وجود سفارش جدید، به ناچار عملیات خود را برای زمان طولانی متوقف نماید، مزیت های سیستم JIT زیر سئوال خواهد رفت.

پیاده سازی سیستم JIT نیازمند سطح بالایی از برنامه ریزی و هماهنگی بین فعالیت های مختلف خرید، تولید، و فروش است. شرکت هایی که در هماهنگی و انسجام هر یک از این فعالیت ها با مشكل مواجه اند نباید تا زمان برطرف شدن مشکلات مورد نظر، سعی در پیاده سازی سیستم JIT داشته باشند.

بهایابی پس گرد (معکوس یا وارونه)

شرکت هایی که از سیستم تولید JIT استفاده می کنند، اهمیت چندانی برای ارزشیابی و ردیابی بهای تمام شده موجودی هایشان قایل نيستند، چرا که در اغلب مواقع سطح موجودی های این شرکت ها اندک و بی اهمیت است. با وجود این، مديران این شرکت ها بازهم برای مقاصد تصمیم گیری های خویش مایلند از بهای تمام شده محصولات آگاهی یابند. پس از آنکه مديران با مشکلات مربوط به استفاده از سیستم های بهایابی مرسوم در محیط های تولید مبتنی بر JIT مواجه شدند، یک شیوه بهایابی سرراست جدیدی ابداع گردید.

تأثير اعتصابات كاركنان بر سيستم توليد درست به موقع

در شركت جنرال موتورز، همانند بسیاری از کارخانجات، کاربرد شیوه تولید درست به موقع گسترش یافته است. طی ماه مارس سال 1999، کارکنان یکی ازکارخانه های تولید کننده لنت ترمز این شرکت، به نشانه اعتراض به خرید لنت ترمز توسط شرکت از قطعه سازان دیگر، به جای خرید از کارخانه های خود د‏ست از کار کشیدند. در نتیجه این اعتصاب، موجودی اندک قطعات لنت ترمز به زودی پایان یافت و شرکت جنرال موتورز به ناچار تولید اتومبیل های سواری و کامیون خود را در آمريكای شمالی متوقف نمود. برآورد های اولیه حکایت از آن می نمود که تداوم این وضعیت، روزانه 50 ‏میلیون دلار زیان برای شرکت به بار می آورد. حفظ نیروی کار در حالت فعال برای هر شرکتی یک عامل حیاتی است، به ویژه برای شرکت هایی که از سیستم JIT استفاده می کنند. همان گونه که در شرکت جنرال موتورز دیدیم، سیستم JIT مستلزم اطمینان یافتن از تمام اجزاء فرآيند تولید است. اگر تنها یک بخش از این فرآيند در انجام وظیفه خود کوتاهی نماید، كل سیستم کارایی خود را از دست می دهد.

در شیوه مرسوم بهایابی، ردیابی بهای تمام شده به صورت متوالي و از ابتدا به موازات پیشرفت کار در جریان ساخت انجام می گیرد. این کار تا جايی پیش می رود که به بهای تمام شده کالای فروش رفته برسیم. در بهایابی پس گرد که بدیلی برای بهایابی مرسوم تلقی می شود، بهای تمام شده تمامی اقلام تولید مستقیماً در حساب بهای تمام شده کالای فروش رفته ثبت می شوند. با انجام این کار؛ صرفه جویی قابل ملاحظه ای در زمان و حجم فعالیت های دفتری بوجود می آید و از اشتباهات محاسباتی نیز کاسته می شود. در صورتی که حسابداران در پایان هر د‏وره حسابداری دریافتند که در شرکت مقداری از انواع کالاهای ساخته شده، نیمه ساخته و مواد، ‏باقیمانده است، آنها می تواند با استفاده از بهایابی پس گرد ‏ارزش این موجود‏ی ها را ثبت کنند.

بهایابی پس گرد یک روش بهایابی است که به طور وارونه یا معکوس از بهای تمام شده کالای فروش رفته، بهای تمام شده تولید را به موجودی های کار در جریان ساخت تخصیص می دهد. اصطلاح پس گرد یا معکوس احتمالاً به این خاطر مصطلح گردیده است که د‏ر مواقعی که موجودی هایی در پایان فرآیند تولید باقی می ماند بهای تمام شده آنها از حساب بهای تمام شده کالای فروش رفته و از میان فرآيند تولید، تا نقاطی که این گونه موجودی ها باقیمانده، به عقب برگشت داده می شود‏. شكل 8 ‏به مقایسه روش بهایابی متوالی و شیوه بهایابی پس گرد می پرد ازد. در شیوه بهایابی پس گرد، بهای تمام شده تولید د‏ر پایان فرآيند تولید، به استناد ‏اینکه مقدار موجودی پایان د‏وره بسیار اندک یا صفر می باشد. در حساب بهای تمام شده کالای فروش رفته ثبت می شوند.

چنانچه میزان موجودی ها در پایان دوره صفر باشد، شرکت نیارزی به انجام ثبت های تعدیلی مربوط به برگشت بهای تمام شده تولید از حساب بهای تمام شده ‏کالای فروش رفته نخواهد داشت. (د‏ر بخش ب شکل 8 ‏، شیوه برگشت بهای تمام شده از طریق پیکان هایی که در جهت سمت راست نشانه گرفته شده ‏ردیابی گرد‏یده است.) اگر در پایان د‏وره موجودی هایی باقی مانده باشد، شرکت باید بخشی از بهای تمام شده را از انتهای فرآیند تولید (برای مثال، از بهای تمام شده کالای فروش رفته) به آن موجودی ها برگشت دهد. چگونگی انجام این کار در مثال زیر بیان می شود‏:

برای دیدن یک مثال به ادامه مطلب توجه کنید:


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  سه شنبه هشتم بهمن 1387ساعت 15:49  توسط   | 

سیستم تولید به موقع JIT

چکیده

سیستم تولید به موقع (Just In Time) یکی از پپشرفته ترین سیستم های برنامه ریزی است که در صدرهرم سیستم های نوین برنامه ریزی و کنترل تولید قرار گرفته است.

‏امروزه به لحاظ محدودیت های اقتصادی و توسعه و پیچیدگی بازارها، استفاده بهینه ازمنابع در دسترس وشناخت و پاسخگویی به موقع به خواسته های مشتری دربخش های مختلف بازار به امری اجتناب ناپذیر تبدیل گردیده و سازمان ها را بر آن داشت تا با حذف ساختارها و روش های کار سنتی، سهم خود را دربازار حفظ نمایند.

‏مقدمه

‏سیستم تولید به موقع که نخستین بار توسط تایچی اوهنو درشرکت تویرتا به کار گرفته شد به سرعت مورد توجه سایر شرکت های ژاپنی قرار گرفت.

‏اما با گذشت حدود سه دهه از معرفی این نظام و علیرغم تلاشی که اکثر سازمان های غیر ژاپنی در جهت بکارگیری اصول این نظام صرف کردند، به دلایلی که درباره ی ایران هم صادق است، یعنی برداشت و تعاریف پراکنده اصول و نظریات این سیستم، توسعه و اشاعه آن از رشد قابل ملاحظه ای برخوردار نبوده و اکثر افراد آنرا تنها برنامه ای برای کنترل موجودی تلقی می نمایند. در حالی که حذف موجودی اضافی انبارها تنها یکی از اصول مورد اشاره و توجه این نظام می باشد.

‏از دیگر فواید این سیستم می توان به کاهش قابل توجه کار در جریان ساخت، زمان تحویل محصول به مشتری، فضای مورد نیاز، ضایعات، ضایعات دور ریز و دوباره کاری، افزایش در بهره وری، بهبود روابط با عرضه کئندگانی که بهتر و موفق تر هستند و نیروی کار دارای انگیزه، راضی و با نشاط تر اشاره کرد.

برای ملاحضه مابقی مطلب به ادامه مطلب رجوع کنید.


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  دوشنبه هفتم بهمن 1387ساعت 21:20  توسط   |